”Sundhedssektor i mangfoldighedens søgelys”

May , 27 2010 - May , 27 2010

- Et Læringsseminar med fokus på sundhedsfremme og integration for frontpersonale og nøglepersoner inden for det samlede integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske og sundhedspo-litiske område.

Under titlen ”Sundhedssektor i mangfoldighedens søgelys” inviterer mhtconsult til stort seminar om sundhedsfremme og integration:

Torsdag den 17. juni 2010
Kl. 09.00 – 15.30
Toldkammeret i Helsingør

Konferencen vil blandt andet præsentere undersøgelsesresultater fra det transeuropæiske projekt Healthy Inclusion og fra mhtconsults IntegrationscenterRosen, der har omfattende erfaring med helbredsafklaring af etniske minoritetskvinder med få eller ingen arbejdsmarkedserfaringer.
Sammen med særligt indbudte eksperter vil dagen sætte fokus på de udfordringer, der knytter sig til etniske minoriteters brug af det sundhedsfremmende system og systemets evne for at imødekomme særlige etnisk-kulturelle behov og sygdomsforståelser.

Seminaret tager form som et tværfagligt og tværinstitutionelt læringsseminar med praktiserende læger, psykologer, sundhedsplejersker, sundhedspersonale, sagsbehandlere og andre inden for sundheds- og integrationsområdet og dagen opfordrer derfor også op til bred videndeling og erfaringsudveksling. Som noget særligt, vil programmet byde på personaworkshops, hvor de forskellige faggrupper mødes både indenfor egen gruppe og tværfagligt, og diskuterer erfaringer med og løsningsmodeller for fiktive personer med fiktive problemer og udfordringer, som er blevet udviklet på baggrund af research og analyser, så de bedst muligt rummer de udfordringer og problemer, som de indbudte faggrupper møder i deres hverdag med socialt udsatte etniske minoritetsborgere/patienter.

Dette er en ’sæt-et-kryds-i-kalenderen-allerede-nu’ invitation! Når vi kommer tættere på datoen sender vi endelig invitation og dagsorden ud. Vedhæftet er en foreløbig dagsorden.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, og der er kun et begrænset antal pladser. Tilmelding skal ske til Amalie Maj Sommer ams@mhtconsult.dk senest den 27.maj 2010.

Antal kommentarer

Login, så De kan tilføje deres egne kommentarer.


 
Utilities:
Print this page
Send this page

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.