Om projektet

Et stigende antal elever i erhvervsuddannelserne er nydanskere. Lærere er ikke altid kvalificerede til at undervise sammensatte hold. Dette forhold har negative konsekvenser for både undervisere og elever.

Det er ofte svært for lærere at tilgodese heterogene og forskellige elevbehov . De gængse undervisningsmetoder slår ikke altid til, og ofte bliver alternativer ikke iværksat, fordi de endnu ikke findes, eller fordi der mangler ressourcer. Udfordringerne vokser uden løsningsmodeller, netværk eller muligheder for refleksion .

Undervisningen giver nydanskerne problemer : ord og begreber, hurtigt talesprog og undervisningsmaterialer er ikke tilpasset til nydanskernes behov. Ofte bliver nydanskeres kompetencer og resultater ikke anerkendt, især når det gælder sproget. Mundtlige og skriftlige fejl tolkes tit som tegn på lavt kompetenceniveau. Det europæiske uddannelsessystem reagerer ofte med kompensatoriske tiltag som : specialundervisningsprogrammer, differentiering og former for eksklusion.

Der findes alternativer til de nødvendige specialtilbud. Et af disse alternativer består i at tilpasse undervisningsmetoderne til nydanskeres behov. Sensitiviseret undervisning og inddragelse af deltagernes forudsætninger aktualiserer hele personlighedens potentiale, forbedrer kulturel forståelse og har en integrativ effekt. Inddragelsen af alle sproglige funktioner kan opfattes som et meget vigtigt bidrag til at anerkende og inkludere nydanskere i samfundet.

2008 var Interkulturelt Dialog År. New View fortsætter denne strategi og fokuserer på voksensuddannelsernes integrative funktioner.

New View har til hensigt både at beskrive de specielle udfordringer, der ligger i at undervise danskere og nydanskere på samme hold og at udvikle nye måder at håndtere disse udfordringer på. Projektet sigter på at:

  • Undersøge de særlige udfordringer, der knytter sig til undervisningen af heterogene grupper (danskere og nydanskere).
  • Undersøge de udfordringer, som deltagerne/eleverne møder i det heterogene læringsrum.
  • Tilpasse eksisterende undervisningsmetoder og nyudvikle undervisningsmetoder, der kan imødekomme forudsætningerne og behovene i et interkulturelt læringsrum.
  • Definere metodisk-didaktiske kvalifikationer og kompetencer, der kan beskrive de underviserprofiler, der er behov for i en interkulturel voksenuddannelse.
  • Skabe dybere indsigt (”sensitivere”) den rolle, som den sproglige kompetence spiller i forhold til generelle læringsprocesser. Da sprog og integration går tæt hånd i hånd, er der grund til at forvente, at de generelle læringsprocesser styrkes i en undervisning med høj sprogsensitivitet. En sprogsensitiv undervisning vil derfor i et videre perspektiv forbedre etniske minoriteters

 
Utilities:
Print this page
Send this page

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.