Konference: INTEGRATION OG BIBLIOTEKER – INNOVATION OG MANGFOLDIGHED

Apr , 7 2010 - Apr , 7 2010

Det er nu femte gang, at Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration inviterer til konference om integration og biblioteker, og i år er der fokus på innovation og mangfoldighed.

Vi stiller skarpt på mangfoldighedsbegrebet inden for innovation, ledelse og kulturformidling. Det har aldrig været vigtigere for organisationer at tænke innovativt og skabe nye efterspurgte tjenester – på nye måder og til nye målgrupper. Alle undersøgelser viser, at innovation og nytænkning bedst sker i mangfoldige miljøer, hvor vi sikrer en god balance af medarbejdere, både i forhold til køn, alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Hvordan kan biblioteker og andre centrale samfundsinstitutioner tage teten? Hvordan sikrer vi selv innovation og diversitet, og hvordan positionerer vi os som centrale aktører i samfundet i forhold til disse begreber?

Mød blandt andre:
• Ib Michael, forfatter

  • Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og direktør i Future Navigator
  • Hassan Preisler, skuespiller, instruktør og kulturel ambassadør
  • Trine Mach, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke
  • Birgitte Kofod Olsen, TrygVesta, ekspert i menneskerettigheder, mangfoldighed og bæredygtig ledelse
  •  Yildiz Akdogan, MF (S)


Praktiske oplysninger

Tid: Tirsdag den 20. april 2010 kl. 09.30 – 16.00
Sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København K
Pris: Kr. 950,- inkl. frokost
Tilmeldingsfrist: 7. april 2010.
BiblioteksCenter for Integration

Antal kommentarer

Login, så De kan tilføje deres egne kommentarer.


 
Utilities:
Print this page
Send this page

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.