A projektről

A szakképzés résztvevőinek egyre nagyobb száma migráns, azonban a tanárok nincsenek felkészítve a migránsokból és nem migránsokból álló osztályok tanítására. Ez a tényező a képzésben résztvevőket és a tanárokat egyaránt negatívan érinti.

Ez a heterogenitás gyakran túl nagy kihívás a tanároknak és olyan igényeket támaszt, amiket nehéz kielégíteni. A tanárok ismert és alkalmazott tanítási módszerei ilyen osztályokban nem alkalmasak, új módszerek nem ismertek és az erre vonatkozó források hiányosak. A kihívás egyre nagyobb a megoldást kínáló modellek, hálózatok és visszajelzési lehetőségek nélkül.

A migránsokat érintő nagy számú probléma az osztályteremből ered. A beszéd üteme, a használt kifejezések, a különböző osztályok és tananyagok nincsenek a migránsok igényeihez igazítva, ami csökkenti az órák eredményességét. Általánosságban megállapítható, hogy a migránsok gyakran tapasztalnak a kompetenciáikkal és eredményeikkel kapcsolatban rossz megítélést. Ez a tényező leginkább a nyelvet illetően gyakori. A migránsok beszédben és írásban elkövetett hibái gyakran úgy kerülnek megítélésre, hogy gyengébb kompetenciákkal rendelkeznek. Az európai oktatási rendszer ezekre a kihívásokra gyakran kompenzáló megoldásokkal reagál, például speciális támogató programokkal, az oktatási kínálat differenciálásával és gyakran a kizárás jelenségével.

Felismerték, hogy speciális kínálatok nagyon fontos létező alternatívák. Ilyen alternatív módszer, hogy a tanítási módszereket a migránsok igényeihez igazítják. Az érzékeny tanítás és a képzés résztvevők igényeinek tekintetbe vétele előhozza az egyénben rejlő lehetőségeket, javítja a kulturális elfogadást és rendelkezik egy integratív aspektussal. A nyelv minden tényezőjét figyelembe véve látható, hogy a migránsok társadalmi megbecsülése és befogadása szempontjából mennyire fontos eszköz.

2008 éve az Interkulturális Párbeszéd Éve volt. Ennek stratégiáját követve, a New View projekt a felnőttképzés kérdésére, mint máig ritkán felismert fontos integráló lehetőségre fókuszál.

Ebben az összefüggésben a New View célja a migránsokat és nem migránsokat egyaránt tartalmazó osztályokban a tanítás során felmerülő nehézségek beazonosítása és olyan új látásmódok kialakítása, amik kezelik ezeket a kihívásokat. A projekt céljai konkrétabban:

  • Feltárja azokat a nehézségeket, amelyekkel a kevert csoportokat (migránsok és nem migránsok) tanítók találkoznak, és azokat a nehézségeket, amikkel ezeken a kurzusokon résztvevők szembesülnek. Ezen felül az integráció és a javuló helyzet előmozdításának kérdéseit is megcélozza.
  •  Adaptál meglévő és kifejleszt új pedagógiai módszereket, hogy integrálja az interkulturális oktatás követelményeit.
  •  Meghatározza azokat a módszertani-didaktikai kompetenciákat és készségeket, amelyekkel rendelkezni kell a multikulturális felnőttoktatásban résztvevő tanárnak.
  •  Érzékenyíti a szakképzés tanító közösségét a nyelvi kérdést illetően. Mivel az integráció szorosan összefügg a nyelvi készségekkel, azok a migránsok, akiket a megfelelő nyelvi módon tanítanak, nagyobb tudással fognak rendelkezni, javítják a szolgáltatásaikat és kulturális, kommunikációs készségeiket.

A New View egy 24 hónapos projekt, amit partnerség valósít meg Ausztriából, Dániából, Németországból, Magyarországról és Görögországból. A projektet az Európai Bizottság révén valósul meg – DG Oktatás és Kultúra – Élethosszig Tartó Tanulás GRUNTVIG Alprogramban.


 
Utilities:
Print this page
Send this page

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.